Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Iankaikkisen elämän sanat

Iankaikkisen elämän sanat

Johanneksen evankeliumi luku 6:

 

Sen kuultuaan monet Jeesuksen opetuslapsista sanoivat: "Tämä on kovaa puhetta. Kuka voi sitä kuunnella?"

61. Mutta koska Jeesus tiesi, että hänen opetuslapsensa nurisivat siitä, hän sanoi heille: "Loukkaako tämä teitä?

62. Entä jos näkisitte Ihmisen Pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen!

63. Henki tekee eläväksi, ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä.

64. Teidän joukossanne on kuitenkin muutamia, jotka eivät usko."  Jeesus näet tiesi alusta asti, ketkä eivät uskoneet ja kuka kavaltaisi hänet.

65. Hän jatkoi: "Sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei minun Isäni sitä hänelle suo." 

66. Tämän jälkeen monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssaan.

67. Niin Jeesus kysyi niiltä kahdeltatoista: "Ette kai tekin tahdo mennä pois?" 

68. Simon Pietari vastasi hänelle: "Herra, kenen luo me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat,

69. ja me uskomme ja tiedämme, että sinä olet Jumalan Pyhä (Jumalan Poika)."

70. Jeesus sanoi heille: "Enkö minä ole valinnut teidät kaksitoista? Kuitenkin yksi teistä on paholainen." 

71. Hän puhui Juudaksesta, Simon Iskariotin pojasta. Tämä oli kavaltava hänet, vaikka oli yksi niistä kahdestatoista

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Joh. 6:60-71)

 

60.Jeesuksen opetus meidän edestämme murretusta elämän leivästä on varsin syvällinen. Monet niistä, jotka kuulivat sen ensimmäisinä, loukkaantuivat ja hylkäsivät sen. Osa heistä oli jopa opetuslapsia, mutta luultavasti sellaisia, jotka olivat seuranneet Jeesusta ihmeiden vuoksi. Niin täydellinen riippuvuus Kristuksesta koettelee sekä järkeä että itsetuntoa. Mutta se, joka haluaa uskoa, saa kokea elämän leivän ihanuuden. Ks. jj. 68-69.

61.Vastalausetta ei esitetty avoimesti Jeesukselle. Epäusko ei ole rehellistä ja suorasukaista. Mutta Jeesus tietää kaiken. Kukaan ei voi kätkeä häneltä ajatuksiaan. Ja hänen kysymyksensä iskeytyi kuin nuoli omaantuntoon. Loukkaako tämä teitä?

62.Mitä hyötyä on siitä, että nurisemme häntä vastaan, joka istuu voiman ja kunnian valtaistuimella? Ja hänen taivaaseen astumisensa osoittaa, ettei kysymys ole hänen ruumiinsa aineellisesta syömisestä, vaan Kristuksen hengellisestä omaksumisesta.

Jeesus palasi taivaaseen Ihmisen Poikana. Jumalan ja ihmisen välimies on ihminen Kristus Jeesus (1 Tim 2:5). Jeesus ei sanonut suoraan, että he saisivat nähdä hänen nousevan ylös, mutta hän herätti kysymyksellään heidät ajattelemaan asiaa lähemmin. Johanneksen evankeliumissa puhutaan useassa kohdassa Jeesuksen ennaltaolosta.

63.Tässä tulee selitys. Sen, mitä emme voi käsittää lihallisella mielellämme, Henki voi tehdä meille eläväksi. Jeesuksen sanat olivat henki ja elämä, sillä hän puhui Jumalan sanoja (4:34; 8:47; 17:8). Jumalan elämä on näissä sanoissa. Niin oli Jeesuksen aikaan, ja Jumalan sana on edelleen elävä ja voimallinen (Hebr 4:12). Henki vaikuttaa ihmisissä uskoa ja elämää.

64.Kysymys oli opetuslapsista (j. 60 ja 66), mutta Jeesus tiesi, ketkä olivat ottaneet hänet vastaan elävässä uskossa ja ketkä eivät. Kukaan ei voinut yllättää häntä. Hän tiesi, mitä heidän sisimmässään oli (2:23-25). Kavaltaminenkaan ei tullut hänelle yllätyksenä. Hän tiesi alusta lähtien, että niin tapahtuisi ja kuka sen tekisi (13:11).

65.Edellisen jakeen tutkivien sanojen jälkeen Jeesus toisti jakeen 44 äärettömän tärkeän totuuden. Hän korosti sitä, mikä ihmiselle on mahdotonta, mutta mikä kuitenkin voi tapahtua Isän ryhtyessä toimintaan. Hän osoitti, miten riippuvaisia olemme Jumalan armosta voidaksemme pelastua. Hän on toistamiseen kertonut, miten Isä ja Poika toimivat yhdessä pelastaakseen meidät.

Pietarin tunnustus

66.Jeesuksen sanat olivat paljastaneet, että uskon ja epäuskon välinen ristiriita oli tunkeutunut opetuslastenkin joukkoon. Tämä oli heille liikaa. He eivät halunneet kuulla enempää. "Ek tçtç" voi merkitä sekä 'tämän tähden' että 'tästä lähtien'. Molemmat merkitykset sopivat tähän tilanteeseen samanaikaisesti.

67.Jeesus erotti tässä toisistaan kristinuskon ja nimikristillisyyden. Jakeen surumielisyys ilmaisee hänen murehtineen pois lähtijöitä, mutta hän ei kutsunut heitä takaisin elämään itsepetoksessa. Niitä kahtatoista hän koetteli kysymyksellä, ja heidän vastauksensa osoittaa, että heissä oli tapahtunut armotyö. Nämä kaksitoista muodostivat hänen perustamansa seurakunnan ydinjoukon.

68.Jeesuksen kysymys antoi niille kahdelletoista mahdollisuuden valita. Pietari vastasi heidän kaikkien puolesta. Vastaus osoittaa, miten uskollisia he olivat. Toiset olivat liittyneet heihin näkemiensä ihmeiden tähden. Nämä kaksitoista olivat nähneet hänen sanojensa ja opetuksensa voiman. He aavistivat, millaisen siunauksen hänen sanomansa sisälsi.

69.Sana "me" osoittaa Pietarin puhuneen heidän kaikkien puolesta. He olivat uskoneet "iankaikkisen elämän sanat". Siksi he tiesivät, kuka Jeesus oli. "Uskoa" ja sen jälkeen "ymmärtää" - tämä on järjestys. Luonnollinen ihminen haluaa tietää, ennen kuin uskoo. Siten ei voi oppia ymmärtämään jumalallista salaisuutta. Vrt. 7:17 ja Hebr 11:3.

70.Pietari oli puhunut heidän kaikkien puolesta. Hän ei tietänyt, että ryhmässä oli petturi. Mistään ei voida päätellä heidän olleen selvillä siitä, kuka tämä yksi oli. Jeesus tunsi heidät paremmin kuin he tunsivat itsensä ja toinen toisensa. Jeesus oli valinnut opetuslapsensa (15:16). Salaisuudeksi jää, miksi hän valitsi Juudaksen, vaikka tiesi alusta alkaen, miten tämän kävisi.

71.Juudaksella oli hyvä asema niiden kahdentoista joukossa. Hänen ja hänen isänsä lisänimi Iskariot merkitsee todennäköisesti, että he olivat kotoisin Keriotista, Juudeassa olevasta kylästä (Joos 15:25). Juudas oli ainoa niistä kahdestatoista, joka ei ollut kotoisin Galileasta. Oliko tällä erilaisuudella jotakin merkitystä hänen lankeemukselleen? Tämän tiedon murheellisuus korostuu sanoissa »ja oli yksi niistä kahdestatoista».

 

Sivun alkuun

©2020 Iankaikkisen elämän sanat | SADONKORJUU - suntuubi.com