Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Pojan valtaoikeudet

Pojan valtaoikeudet

Johanneksen evankeliumi luku 5:

 

Jeesus sanoi juutalaisille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi tehdä mitään omasta aloitteestaan vaan ainoastaan sen, mitä näkee Isän tekevän. Mitä tahansa Isä tekee, sitä tekee samoin myös Poika.

20. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Isä näyttää hänelle vielä suurempiakin tekoja, niin että te ihmettelette.

21. Niin kuin Isä herättää kuolleet ja antaa elämän, niin myös Poika antaa elämän niille, joille hän tahtoo.

22. Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan Pojalle,

23. että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niin kuin he kunnioittavat Isää. Se, joka ei kunnioita Poikaa, ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt.

24. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on siirtynyt kuolemasta elämään.

25. Totisesti, totisesti minä sanon teille: tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää.

26. Isällä on elämä itsessään, ja sen elämän hän on antanut myös Pojalle, niin että hänelläkin on elämä itsessään.

27. Isä on antanut Pojalle myös vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika.

28. Älkää ihmetelkö tätä, sillä tulee hetki, jolloin kaikki, jotka ovat haudoissa, kuulevat hänen äänensä

29. ja tulevat esiin: hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen mutta pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen.

30. En minä voi tehdä mitään omasta aloitteestani. Minä tuomitsen sen mukaan kuin kuulen, ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en etsi omaa tahtoani vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt."

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Joh. 5:19-30)

 

19.Koko luvun loppuosa on Jeesuksen vastausta juutalaisten esittämään arvosteluun. Jeesus ei voinut tehdä mitään itsestään, koska hänen tahtonsa oli ehdottomasti yhtä Isän tahdon kanssa. Kaikki oli Isästä ja Pojan "kautta". Jeesus antoi tämän vastauksen ihmisille, jotka tavoittelivat hänen henkeään, raivosta kiehuville vihollisille, koska hän asetti itsensä Jumalan rinnalle. Hän ei tinkinyt mistään, mitä oli sanonut. Päinvastoin hän vahvisti ja korosti väitettään. Hänen tunnustuksensa ei ilmaissut heikkoutta hänen ihmiseksi tulemisensa johdosta eikä myöskään hänen valtansa rajallisuutta. Se oli tahdon asia. Hän ei tahtonut eikä sen tähden voinut toimia toisin kuin Isä.

20.Isä ei salaa mitään Pojalta. Isän rakkaus Poikaan käy ilmi siinä, että hän näyttää Pojalle kaiken. Ja vain Poika voi täysin ymmärtää Jumalan teitä ja tekoja. Isä on sen tähden antanut kaiken Pojan valtaan (3:35). Teot, joita oli siihen mennessä nähty, olivat tosin suuria, mutta ne olivat vain esimakua siitä, mitä olisi tulossa. Vastustajat samoin kuin opetuslapsetkin saisivat nähdä »suurempia» (1:50). Tämä viitannee Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen.

21.Jeesus antoi esimerkin niistä suuremmista teoista, joista hän oli juuri puhunut. Hän painotti edelleen itsensä ja Isän välistä täydellistä ykseyttä. He ovat yhtä myös sellaisten ehdottomien oikeuksien käytössä kuin kuolleitten herättämisessä. Jeesus ei ollut vain Jumalan palvelija, joka noudatti saamiaan käskyjä. Hän oli Jumalan Poika ja hänellä oli jumalalliset valtuudet. Jeesus tekee eläviksi "ketkä hän tahtoo" - ei sitä, joka olisi sen arvoinen, sillä kukaan ei voi sitä ansaita. Ei myöskään sitä, joka tavoittelee tätä, sillä kukaan ei sitä tavoittele.

22.Monet kuvittelevat Isä-Jumalan tuomariksi. Mutta "kaiken tuomion", niin viimeisen tuomion kuin jumalattomuudesta seuraavan tuomion ajatkin, hän on antanut Pojalle. Paavali kysyy Room 8:34:ssa: »Kuka voi tuomita kadotukseen?» Hän vastaa itse: »Kristus Jeesus on se, joka on kuollut.» Kristus ei siis voi tuomita kadotukseen niitä, jotka ottavat uskossa vastaan hänen uhrinsa. He ovat siirtyneet kuolemasta elämään (j. 24).

23.Jeesusta vihattiin, häväistiin ja vainottiin usein, mutta hän ei milloinkaan epäillyt lopullista voittoa. Monesti oli ennustettu, että hänestä oli tuleva kaiken Herra. Ks. esim. Jes 9:5-6; 11:3-4; Miika 5:1-4. Jeesus tiesi, kuka hän oli. Vrt. Joh 15:23; Fil 2:10; 1 Joh 2:23. "Kunnioittaa" tarkoittaa 'arvostaa, osoittaa kunnioitusta, ylistää'. Mutta pelkkä suun ylistys ja palvonta sellaisenaan ei riitä. "Pojan kunnioittaminen" on todellisen jumalanpelon tuntemista hänen edessään ja ehdottoman kuuliaisuuden osoittamista häntä kohtaan.

24."Totisesti, totisesti" ovat sanat, joita Jeesus käytti halutessaan terästää uudelleen kuulijoidensa huomion. Nämä sanat nähdessämme tiedämme hänen sanovan jotakin, joka on meille hyvin tärkeätä. "Iankaikkinen elämä" ei ala vasta kuoleman jälkeen. Sillä, joka uskoo Poikaan, on iankaikkinen elämä tässä ja nyt. Jeesus puhuu kuulemisesta ja uskomisesta. Se tarkoittaa ensin kuuntelemista ja sen jälkeen kuullun sanan noudattamista, Room 10:17. Joka tulee Jumalan luo synteineen, antaa tuomion käydä elämänsä yli. Jumala julistaa silloin katuvan vanhurskaaksi, Room 3:26, eikä hän enää joudu tuomittavaksi, Room 8:1.

25."Kuolleet kuulevat". Vain yksi ääni voi tunkeutua heidän korviinsa, ja se on Pojan ääni. Kyky kuulla on tässä riippuvainen äänestä, joka puhuu. Tämä ääni on elämää antava, ja siksi kuolleet voivat kuulla sen. Jeesus puhui tässä hengellisesti kuolleista, jotka herätetään hengelliseen elämään. Jakeissa 28 ja 29 puhe tarkoittaa selvästi lopun aikaa. Siinä kysymys on ruumiillisesti kuolleiden ylösnousemuksesta viimeisenä päivänä. Ruumiillisesti kuolleiden ylösnousemus ja hengellisesti kuolleiden herättäminen erotetaan selvästi toisistaan.

26.Jumala on elämän lähde. Taivaassa ja maan päällä kaikki elämä on saanut alkunsa hänestä. Myös "Pojalla on elämä itsessään" ja hän voi antaa sen muille. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus, 1:4. Jeesus palaa tässä puheen keskeiseen aiheeseen, joka on Isän ja Pojan toiminnassa vallitseva täydellinen ykseys ja yhtenevyys. Tämän suuren tehtävän antaminen Pojalle nähdään ensin hänen jumaluutensa kannalta - hänellä on elämä itsessänsä. Sen jälkeen sitä tarkastellaan hänen ihmisyytensä kannalta - hän on Ihmisen Poika, j. 27.

27.Jeesuksen saama tuomiovalta on lopullinen osoitus hänen jumaluudestaan, voimastaan ja vallastaan. Tuomio on annettu Pojalle, jotta kaikki kunnioittaisivat häntä, jj. 22 ja 23, ja koska hän on Ihmisen Poika. Hänet, jota halveksittiin ja nöyryytettiin aina ristin kuolemaan asti, korotetaan kaikkein korkeimpaan valta-asemaan, Fil 2:7-11. Hänellä, jolla on valta antaa elämä, on valta myös tuomiolla ja kuolemassa. Tähän sanomaan sisältyy rajaton lohdutus. Hän, joka on kokenut meidän elinehtomme ja joka on rakastanut meitä niin paljon että antoi henkensä puolestamme, on meidän tuomarimme. Ja hän haluaa ennen kaikkea pelastaa.

28.Heidän ei pitäisi ihmetellä, että Jeesuksella oli valta tuomita. Hänellähän oli myös valta herättää kuolleista. Tässä mainitut kuolleet ovat "kaikki, jotka haudoissa ovat", kaikki ruumiillisesti kuolleet, pahat ja hyvät. Molempia odottaa vuorollaan ylösnousemus, 1 Kor 15:23. Kuolleetkaan eivät ole Jeesuksen valtapiirin ulkopuolella.

29.On vain kaksi mahdollisuutta. Ihminen tulee joko "elämän ylösnousemukseen" tai "tuomion ylösnousemukseen". Elämän ylösnousemusta sanotaan myös »ensimmäiseksi ylösnousemukseksi». »Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa» (Ilm 20:6). Sekä Kristukseen uskoneet että hänet hylänneet kuulevat hänen äänensä, ja kaikki tottelevat häntä. Ne, jotka kieltäytyivät kuulemasta häntä täällä hänen puhuessaan armoa ja totuutta, kohtaavat hänet elävien ja kuolleiden Herrana (Room 14:9). "Ne, jotka ovat hyvää tehneet" tulevat elämän ylösnousemukseen. Heidän vaelluksensa paljastaa heissä tapahtuneen työn (j. 24; vrt. 6:28-29).

30.Jeesuksen ruokana oli Isän tahdon tekeminen (4:34). Jae kiteyttää pääpiirteet Jeesuksen puheesta jakeesta 19 lähtien. Kuten jakeessa 19, tässäkään ei ole kysymys Jeesuksen rajallisuudesta, kun hän sanoo: "En minä itsestäni voi". Hänen tahtonsa on Isän tahdon noudattaminen. Jeesuksen tuomion oikeudenmukaisuus liittyy myös siihen, että hän palvelee aina Isän tahtoa. Isä lähetti hänet, ja Isä asetti hänet tuomariksi.

 

Sivun alkuun

©2020 Pojan valtaoikeudet | SADONKORJUU - suntuubi.com